Hyresgästportal

Parkering och garage

Garage och parkeringsplatser hyrs i första hand ut till hyresgäster som hyr eller skall hyra en bostad i samma område.

I mån av plats hyr vi även ut till icke hyresgäster med ett förbehåll om att det kan komma att sägas upp till förmån för boende hyresgäster, om brist uppstår.

Som hyresgäst på Malmen, Najaden, Djurgården och Stenstaliden, har du alltid möjlighet till fri parkering. På dessa områden följer ett kostnadsfritt parkeringstillstånd till varje bostad, man får stå i mån av plats.

Man har även möjlighet att köpa till extra parkeringstillstånd.

  • Alla våra parkeringsplatser har skyltar med parkeringsinformation.

  • Parkeringskortet skall ligga väl synligt i bilrutan.

  • Parkeringen är onumrerad och man får stå i mån av plats.

  • Parkeringstillståndet gäller för samtliga parkeringsplatser som är onumrerade som tillhör området.

  • Borttappat parkeringstillstånd debiteras med en avgift.

  • Tänk på att gästparkeringarna är till endast för besökande! Där får man inte stå med parkeringstillstånd.

  • Bilkörning inne på gårdarna är endast tillåten vid i- och urlastning eller vid in- och utflytt.

Bevakningen av våra parkeringar sköter Securitas.

Du kan enkelt söka ledig bilplats genom att klicka här