.

Om oss

Integritetspolicy

På Kristinehamnsbostäder är våra kunders förtroende av största vikt för oss. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet.

Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt i enlighet med den nya europeiska lagstiftningen, GDPR, vilken reglerar hur företaget får hantera personuppgifter.

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av oss eller av någon annan för vår räkning vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vi har informationsplikt till person vi samlar uppgifter om, som innebär att vi ska informera om att vi samlar in personuppgifter om personen och för vilket ändamål. Vid ansökan om bostad och vid avtalsskrivning lämnas denna information.

Person som är registrerad skyddas av ett antal rättigheter som bland annat rätten att få tillgång till sina personuppgifter, rätt till rättelse och rätten att bli glömd.

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter kan du kontakta vår personuppgiftssamordnare på e-post: info@kribo.se.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@kristinehamn.se eller via kommunens telefonväxel 0550-880 00.

🍪 Vi använder cookies!

För att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats använder vi cookies. Genom att fortsätta navigera på webbplatsen godkänner du användningen av dessa. Läs vår integritetspolicy för mer information om hur vi hanterar dina uppgifter.