Om oss

Fakturera oss

Från och med den 1 april 2019 ska leverantör till Kristinehamnsbostäder AB skicka e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), agen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss ska därför faktureras med en e-faktura.

Inköp som görs av oss, Kristinehamnsbostäder AB, ska därför faktureras med en e-faktura. Om inköpet görs som ett avrop från avtal som tecknades före 1 april 2019 och där inga krav ställts på e-faktura i upphandlingen, så omfattas det inte av lagkravet, men vår önskan är ändå att ni sänder en e-faktura.

Observera att PDF inte är ett elektroniskt format.

Hur skickar jag e-faktura till Kristinehamnsbostäder?

Vi ser helst att du skickar e-fakturan i så kallade Svefaktura-format.

Fakturor kan även skickas via Peppol som är ett öppet nätverk, ett europeiskt samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna.

Kom även ihåg att ange vår referens (namnet på den som är beställare) på fakturan.

Har du redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar du din befintliga operatör. Här är de uppgifter som du behöver uppge för att kunna skicka elektroniska fakturor till oss:

Kristinehamnsbostäder AB

GLN nr 7340109100236

VAN-Operatör Tieto Sverige

Org. nr. 556526-8116

PEPPOL ID: 0007:5565268116

AB Kristinehamns Industrifastigheter

GLN nr 7340109100243

VAN-Operatör Tieto Sverige

Org. nr. 556087-5014

PEPPOL ID: 0007:5560875014