Styrelse

Björn Johansson (V) Ordförande

Hans Karlsson (M) Vice ordförande

Christian Sundby (M) Ledamot

Anita Johansson (S) Ledamot

Ann-Christine Lumberg (S) Ledamot

Cristina Hjalmarsson (S) Ledamot

Roger Larsson (C) Ledamot

För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h