För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h

Välkommen till Kristinehamnsbostäder-Det Goda Bostadsbolaget

Vi är det goda bostadsbolaget. Vi är övertygade om att vi genom ett äkta engagemang, nytänkande och kanske framförallt godhet, är unika. Vi jobbar aktivt med att utveckla vårt sociala ansvar i samhället och strävar ständigt efter att leda utvecklingen framåt. Därigenom hoppas vi kunna vara en ledande förebild för andra bostadsbolag, nu och i framtiden.

En stor trygg värd