Certifikat

 

Kristinehamnsbostäder arbetar målinriktat för att ständigt förbättra vår kvalitet och minska negativ miljöpåverkan.

Detta arbete sker systematiskt genom tillämpning av standard inom kvalitet- och miljöledning för vilka krav vi även certifierat oss.

Certifikat-ISO 9001  Certifikat-ISO 14001

 

För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h