Pressmeddelande om 2015 års hyror

Kristinehamnsbostäder och Hyresgästföreningen har träffat avtal om 2015 års hyror.

Överenskommelsen innebär en ökad satsning på underhåll då hela höjningen oavkortat kommer att användas till underhåll av bolagets fastigheter.

”Hyresgästerna är vår viktigaste tillgång och i en tid av låga räntor och låg eller ingen inflation känns det angeläget att göra satsningar på underhållsåtgärder som direkt eller indirekt kommer hyresgästerna till godo, säger Kristinehamnsbostäders VD Urban E Linder”

Överenskommelsen innebär en genomsnittlig höjning av hyresnivån med 1,6% from. 2015-01-01. Höjningen kommer att differentieras i intervallet från 0% till 3% med hänvisning till det fortsatta arbetet med ”Rättvis hyra”.

Höjningen innebär att snitthyran, inom Kristinehamnsbostäders bestånd, ökar från 846 kr/m² till 860 kr/m² och år, vilket betyder att Kristinehamnbostäder även fortsättningsvis har en av Värmlands och landets lägsta hyresnivåer.

För en genomsnittslägenhet om 3 r.o.k på 69 m² innebär detta att hyran nu är 4 824 kr/mån vilket är en ökning med 76 kr/mån jämför med 2014.

 

Nyheter

Sjönära boende!

12 november, 2019
Läs nyheten h
För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h