Pressmeddelande hyreshöjning

Kristinehamnsbostäder AB och Hyresgästföreningen har träffat avtal om 2017 års hyror. Överenskommelsen innebär en genomsnittlig höjning av hyresnivån med 0,77% from 2017-02-01, vilket motsvarar en höjning med 0,7% på helår för 2017.

Höjningen kommer att differentieras i intervallet från 0% till 1,5% med hänvisning till det fortsatta arbetet med ”Rättvis hyra”.

Höjningen innebär att snitthyran, inom Kristinehamnsbostäders bestånd, ökar från 885 kr/m2 till 892 kr/m2 och år.

För en genomsnittslägenhet om 3 r.o.k på 71 m2 innebär detta att hyran nu är 5147 kr/mån.

P-platser utan motorvärmare höjs med 10 kr/mån medan p-plats med motorvärmare, carport och garage höjs med 20 kr/mån.

För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h