Pressmeddelande hyreshöjning 2019

Kristinehamnsbostäder AB och Hyresgästföreningen har träffat avtal om 2019 års hyror. Överenskommelsen innebär en genomsnittlig höjning av hyresnivån med 1,7 % från och med 2019-01-01.

En retroaktiv höjning avseende januari kommer att finnas med på den hyresavi som avser mars månad och en retroaktiv höjning avseende februari kommer på avin för april. Från och med maj månads hyra är det endast den nya hyran som gäller.

Höjningen kommer att differentieras i intervallet från 0% till 5 % med hänvisning till det fortsatta arbetet med ”Rättvis hyra”. Vi har arbetat med detta i ett par år nu och beräknas vara helt klara under 2020.

Nytt pris på bilplatser 2019-03-01 blir enligt nedan:

P-plats med motorvärmare 255 kr

P-platser utan motorvärmare 150 kr

Carport 320 kr

Garage 390 kr

Nyheter

Midsommar

17 juni, 2019
Läs nyheten h
För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h