Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

På Kristinehamnsbostäder är våra kunders förtroende av största vikt för oss. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet.

Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt i enlighet med den nya europeiska lagstiftningen, GDPR, vilken reglerar hur företaget får hantera personuppgifter.

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av oss eller av någon annan för vår räkning vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vi har informationsplikt till person vi samlar uppgifter om, som i stort innebär att vi ska informera om att vi samlar in personuppgifter om personen och för vilket ändamål. Vid ansökan om bostad och vid avtalsskrivning lämnas denna information. Kunder har rätt att begära registerutdrag över personuppgiftsbehandlingar enligt gällande rutin för registerutdrag.

Nyheter

Påsk

15 april, 2019
Läs nyheten h
För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h