Din hyra = rättvis hyra!

rattvisa-hyrorDet har framkommit en hel del missförstånd och uppstått en del rykten runt vårt nya hyressättningssystem Poängen varför vi vill klargöra lite runt det. Den hyresjustering som genomförs den 1 juni 2013 är en anpassning till rättvis hyra. I och med denna justering kommer ca 40% av våra lägenheter att ha nåt sin rättvisa hyra (målhyra) med avseende på befintlig standard. För övriga kommer justering att ske inom ett antal år i samband med ordinarie hyresförhandling med Hyresgästföreningen.Den förhandlingen kommer då att vara differentierad, dvs att olika lägenheter får olika hyresjustering.

Vi har fått flera samtal där hyresgäster befarat att den hökning som genomfördes på senaste hyresavin kommer att upprepas i 3-5 år. Så kommer inte generellt att ske. Det är endast de lägenheter som ska justeras upp med större belopp än 300 kr/månad som kommer att få höjningar en eller flera gånger till för att komma upp i sin rätta hyra. Det finns dock inget som säger att det blir med samma belopp som vid justeringen den 1/6.

Mvh Kristinehamnsbostäder

Nyheter

Hyror 2020

18 december, 2019
Läs nyheten h
För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h

Kristinehamnsbostäder AB Bostadsapp

Kristinehamnsbostäder AB Bostadsapp