Uthyrningspolicy

Kristinehamnsbostäder eftersträvar en god relation till sina hyresgäster för att på så sätt bygga upp attraktiva och trygga bostadsområden. Vi tycker att det är viktigt att få en balans i våra områden och lägger därför stor vikt vid att hitta rätt bostad till våra kunder.

Kundbedömning

För dig som söker bostad hos Kristinehamnsbostäder gäller följande:

  • Du skall ha fyllt 18 år.
  • Du skall inte ha några hyresskulder eller andra betalningsanmärkningar.
  • Du skall kunna betala hyran med din inkomst.
  • Du skall ha goda referenser från tidigare hyresvärd
  • En kreditupplysning görs för att kontrollera eventuella anmärkningar samt betalningsförmåga.

Med fast inkomst menas lön, pension, a-kassa, och studielån i minst sex månader framåt i tiden fr o m inflyttningsdatumet. Man får också räkna med barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag samt inackorderingstillägg.

Innan man blir erbjuden ny bostad gäller att man bott i samma bostad i minst ett år utan anmärkningar. Hänsyn tas till familjesituation och ekonomiska vilkor.

Uppsägningstid

För bostäder, garage och p-platser gäller tre månaders uppsägningstid, det vill säga att uppsägningen gäller från och med det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningsdatum.

Undantag görs vid:

  • Dödsfall, då har dödsboet rätt till en månads uppsägningstid.
  • Kunder som flyttar till service- och äldreboende förmedlat av Kristinehamns Kommun har möjlighet till en månads uppsägningstid.

Uppsägning skall göras skriftligt och lämnas eller skickas till Kristinehamnsbostäder.

Andrahandsuthyrning

Om du t ex ska arbeta eller studera på annan ort men inte vill säga upp din bostad finns möjlighet att hyra ut den i andra hand. Detta måste du ansöka om och det skall godkännas av Kristinehamnsbostäder. En andrahandsuthyrning tillåts endast under en tidsbegränsad period. Det är alltid du som förstahandshyresgäst som bär ansvaret för att bostaden sköts både ekonomiskt och vid eventuella skador och störningar i boendet.

Direktbyte

Om du vill byta bostad med någon har du rätt till det om ni har godkända skäl till bytet och inga särskilda skäl som talar mot ett byte föreligger.

Ni ansöker om bytet tillsammans hos Kristinehamnsbostäder som kan kräva in intyg och referenser i sedvanlig ordning.

Nyheter

Hyror 2020

18 december, 2019
Läs nyheten h
För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h

Kristinehamnsbostäder AB Bostadsapp

Kristinehamnsbostäder AB Bostadsapp