Om oss

Kristinehamnsbostäder är ett kommunalt bolag som skall verka på marknadens villkor. Bolagets verksamhet styrs ytterst av allbolagen, aktiebolagslagen och offentlighetsprincipen. Bolaget bildades 1995 och har sina rötter i de tidigare stiftelserna Bro och Malmen. Bolaget äger och förvaltar idag drygt 1 300 bostäder, ett mindre antal lokaler, samt en kontorsbyggnad innehållande ett småföretagarcentrum. Bolagets anställda svarar för ledning och administration. Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll upphandlas på entreprenad. Entreprenör för inre och yttre underhåll är HSB Kristinehamn.

Vårt motto är att tillhandahålla attraktiva och hyresmässigt prisvärda bostäder i trygga boendemiljöer och genom det tillgodose hyresgästens behov av ett bra och tillfredsställande boende. I vår filosofi ingår dessutom att hela tiden försöka tänka långsiktigt i form av lösningar som gynnar verksamheten, de boende och även miljön, då vi anser att det är viktigt med ett effektivt miljötänkande som bidrar till en bättre framtida miljö.

Ett boende hos oss är också ett boende i Kristinehamns kommun, som förutom ett rikt friluftsliv genom närheten till skogen och vattnet även bjuder på ett omfattande och varierat kultur- och näringsliv.

För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h