Miljö

Vi arbetar för att vara ett miljömedvetet bostadsbolag där målet är ett aktivt miljötänkande och en bättre miljö. Vi vill inspirera Er hyresgäster, vår personal och våra entreprenörer att göra bra och rätt saker för miljön.

Tillhör du ett hushåll som inte vill ha oadresserad direktreklam kan du tacka nej genom att sätta upp en skylt på din dörr/brevlåda. Om du sätter upp en sådan lapp säger du enbart nej till oadresserad direktreklam, samhällsinformationen får du i lådan som vanligt.

En undersökning gjordes av GP konsument som samlade in all direktreklam som kom till en bostad i centrala Göteborg under ett år, från första mars i fjol till sista februari i år. Det blev en hög som vägde 50,65 kilo – lika mycket som tre stora fullpackade resväskor.

Att minimera användningen av energi är också en viktig del i miljöarbetet. Mikael Pettersson arbetar hos oss som energitekniker, han arbetar bl a med att minska energiförbrukningen och elanvändningen. Av den el som Kristinehamnsbostäder förbrukar kommer 100% från ”grön el” (dvs energi från vind och vatten). Vi har idag fjärrvärme i alla husen och någon oljeeldning förekommer inte längre.

Det är viktigt att bryta sambandet mellan ökad konsumtion och ökade avfallsmängder. Kristinehamns kommun har skapat tre lathundar där du på ett enkelt sätt kan läsa hur du bör källsortera olika typer av förpackningar, pappersprodukter och farligt avfall.

Personalen på Kristinehamnsbostäder har också genomgått en allmän miljöutbildning.

Vi hoppas du ser att det är mycket som vi kan göra för miljön tillsammans!

För hyresgäster

Nyttig information för dig som bor hos oss idag

Hyresgästportalen h